Tips van en voor patiënten met kanker

Kanker en werk in Nederland

Gelukkig ontstaat er steeds meer informatie en kennis over reïntegreren na kanker. In de verwijsgids op kanker.nl kun je een aparte pagina vinden met aanbieders in de begeleiding bij kanker en werk. Kijk onder onderwerp, bij werk en ga dan naar ondersteuning bij werk door gespeciliseerde organisaties. Zo vind je er informatie over onderstaande organisaties.

De organisaties verschillen van elkaar in factoren als leeftijd (Emma at work), re-integreren in bestaand werk, re-integreren naar werk of re-integreren als ZZP-er en de manier of het moment waarop ze begeleiden (bv. aan het werk blijven tijdens ziekte, of na ziekte, of terug aan het werk na baanverlies). Ben je op zoek naar hulp, lees dan dus even goed na hoe ze precies werken en in welke begeleiding naar werk ze gespecialiseerd zijn. Ben je net afgestudeerd en op zoek naar werk na kanker? Kijk dan in de volgende tab.

  • Cancer & Career, "Cancer & Career begeleidt werknemer en werkgever, ZZP en verzekeraar bij re-integratie na kanker. Gespecialiseerde arbeidsdeskundigen en coaches staan in het hele land voor u klaar. Bedrijfsarts? Wij ontzorgen door de niet-medische kant van de complexe re-integratie op ons te nemen. Ook is inzet van onze bedrijfsarts consulent oncologie mogelijk."
  • Care for cancer,"Wat moet ik doen? Waar kan ik terecht? Hoe omschrijf ik waar ik last van heb? Wie begrijpt mij nu echt? Care for cancer helpt u keuzes te maken. Wij trekken met u op en zijn uw gesprekspartner en coach tijdens het ziekteproces en daarna."
  • Care in company, "Care in company ondersteunt organisaties wanneer kanker een medewerker treft. Wij staan u bij in het begeleiden van uw zieke medewerker (of de medewerker met zieke partner) en de collega's die eromheen staan. Daarnaast helpen we u met praktische vragen rondom het ziekteverzuimproces."
  • Centrum Leven Met Kanker (CLMK), "Het CLMK is gespecialiseerd in werken en kanker en ondersteunt de persoon en diens directe (werk)omgeving. Persoonlijk, resultaatgericht, transparant, onafhankelijk, eerlijk over werk en financiën, eerlijk over rechten en plichten. Kanker en werk is altijd MAATWERK, een specialisme van het CLMK!"
  • Do Some Good, "Do Some Good is gespecialiseerd in kanker en werk. Daarnaast hebben wij veel ervaring met de re-integratie van chronisch zieken. Do Some Good helpt werknemer, werkgever en zelfstandig ondernemer (zzp'er) met de duurzame terugkeer naar werk. Hierbij richten we ons op terugkeer naar eigen baan (spoor 1) of het vinden van een andere baan (spoor 2). Ook wanneer de werknemer geen baan meer heeft en een ziektewetuitkering heeft van het UWV of een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de WIA, kunnen we helpen."
  • Emma at work, "Emma at Work bemiddelt jongeren tussen 15 en 30 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar betaald werk in de vorm van een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan. Doel is werkervaring opdoen zodat de kansen op een (financieel) zelfstandig leven op latere leeftijd worden vergroot."
  • oPuce,"De social enterprise oPuce wil de terugkeer naar volwaardig werk na kanker bevorderen door voor mensen die hersteld zijn van kanker betaald werk te vinden. Dit doet oPuce met een bedrijvennetwerk. Daarnaast wil de oPuce werkgevers en maatschappij inspireren anders te kijken naar 'leven en werken tijdens en na kanker’. oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de oPuce Foundation.."
  • Re-turn, "Re-turn is volledig gespecialiseerd in verzuim en re-integratie bij kanker en heeft honderden mensen ondersteund. Re-turn begeleidt werknemers met kanker en hun werkgevers, met als doel werken aan persoonlijk herstel, werkvermogen en goede inzetbaarheid. Zowel tijdens als na de behandelingen. Ook verzekerde ondernemers en ZZP’ers kunnen bij Re-turn terecht."
  • Stap.nu, "Stap.nu is specialist bij kanker en werk & chronisch ziek en werk. Zij zetten zich in op het gebied van herstelbegeleiding, verzuimbegeleiding en re-integratie bij chronische ziekte of kanker en werk. Of u nu een uitkering ontvangt, een baan heeft, ondernemer of werkgever bent: iedereen kan ondersteuning krijgen."
  • Heb je hersenletsel als gevolg van een hersentumor? Kijk eens op hersenz.nl voor info en advies over revalidatie. 

Er staan nog een heleboel andere vormen van hulp verzameld in de Verwijsgids kanker. Op de site van borstkanker.nl vind je informatie over wat je moet weten over kanker en werk. Ook het Helen Downing Instituut biedt begeleiding aan in kanker en werk. Tot slot zijn er heel wat blogs en andere teksten van kankerpatiënten, die uit ervaring adviseren. Bijvoorbeeld deze Persoonlijke ervaring met tips van iemand die net de diagnose kanker heeft gekregen. En Tips for returning to work after cancer treatment van DanaFarber.org dat uitleg geeft over wat je kunt zeggen als je collega's voortdurend aan je vragen hoe het met je is, waardoor je niet echt aan werken toekomt.

Kanker en studie

Over kanker en studie, of het combineren van je studie met je behandelingen is nog minder bekend. Vaak is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan met de studieadviseur of decaan en wordt er op maat gekeken en besloten over je mogelijkheden. Je kunt de rol van de decaan een beetje vergelijken met die van de arbo-arts als je werkt. Maar erkend aanbod is er ook.

De stichting Studeren en Werken op Maat heeft als doelstelling om ambitieuze hoogopgeleide Young Professionals met een arbeidsbeperking voor te bereiden op en te begeleiden bij de zoektocht naar een uitdagende en duurzame baan. Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin Young Professionals mét en zonder beperkingen gelijke kansen hebben. De stichting beoordeelt Young Professionals op hun waarde, namelijk op de competenties, authenticiteit en talenten die zij meebrengen. We werken vanuit eigen kracht en de toegevoegde waarde voor de toekomstige werkgever. Onze Young Professionals vervullen dus geen gecreëerde banen, maar zijn een waardevolle nieuwe collega op een bestaande, volwaardige functie.

Kijk daarnaast voor andere organisaties die gericht zijn op de begeleiding van studenten met kanker in de verwijsgids via kanker.nl onder onderwerp, studie.

Voor studenten die ernstig ziek worden, is er een speciale regeling waardoor je (een gedeelte van) je lesgeld of collegegeld terug betaaldkunt krijgen. Stuur het formulier ‘Medische informatie bij verzoek terugbetaling lesgeld’ waar je arts ook een gedeelte van invult en het formulier ‘Verzoek terugbetaling lesgeld’ naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Kijk op de website van AYA4net voor meer informatie. AYA wil de zorg verbeteren voor jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar die kanker krijgen, dus ook voor studenten met kanker. Bijvoorbeeld deze informatie over verzekeren als je jong kanker hebt gekregen.

Tot slot is er een Jij van NFK verschenen die aandacht besteedt aan verschillende onderwerpen die 'jong en kanker' betreffen (Jij, jaargang 4, 2015/2).

Kanker en werk in België

Op de Belgische website Allesoverkanker.be kun je een pagina vinden met 'een overzicht van alle juridische vragen waarmee (ex-)kankerpatiënten geconfronteerd kunnen worden in het kader van hun werkhervatting'. 

Voor het UZA bestaat Project PRINK: het ondersteunt patiënten al in ziekenhuis bij terug aan de slag gaan. "Veel mensen die lang of zwaar ziek zijn geweest, voelen zich pas echt genezen als ze weer aan het werk kunnen. Maar in de praktijk verloopt de terugkeer naar de werkvloer niet altijd over rozen. Eline Christiaen, psychologe en re-integratiecoördinator in het UZA, helpt sinds augustus 2016 patiënten van het multidisciplinair pijncentrum om de draad weer op te pikken. Dat een ziekenhuis daarvoor zelf een medewerker inschakelt, is uniek in België."

Reïntegratietraject uitgelegd

In deze pdf wordt het wettelijke traject van ziekmelding naar reintegratie in stappen uitgelegd.

De patiëntenbeweging NFK heeft samen met andere organisaties de Denkhulp werk en chronisch ziek ontwikkeld, een website die vragen beantwoordt over werk en inkomen: rechten, plichten en veranderingen die relevant zijn voor chronisch/langdurig zieke werknemers.

Ook bestaat de website mijn re-integratieplan.nl: "Mijn Re-integratieplan kan je ondersteunen om binnen je mogelijkheden weer aan het werk te gaan; te re-integreren. Met Mijn Re-integratieplan kan je:
leren wat de overheid van jou en je werkgever verwacht in een re-integratietraject;
uitzoeken wat de belangrijkste redenen zijn dat je het werk niet (volledig) kan uitvoeren;
uitzoeken welke aanpassingen of maatregelen jou kunnen helpen om weer (meer) aan het werk te gaan en dat vol te houden;
voorbereiden en oefenen van gesprekken met je werkgever of bedrijfsarts;
nalezen en uitprinten van achtergrondinformatie."

De stichting Werkentijdenskanker zet zich in om de stigmatisering van kankerpatiënten te verminderen. Hier wordt ook het boek ‘Werken na kanker‘ genoemd. Dit boek legt uit hoe ‘werken en kanker’ in de wet is vastgelegd: de ziektewet, Wet Verbetering Poortwachter, de arbo-arts, de rol van de werkgever en de rechten en plichten van de patient. Auteurs: M. Hendriks e.a. Het boek legt in behoorlijk begrijpelijke taal uit hoe de wet in elkaar zit. Belangrijk is goed contact te onderhouden met de werkgever (ook als je niet aan het werk blijft tijdens de behandeling) en arbo-arts en je eigen verantwoordelijkheid nemen om aan je herstel te werken en terug aan het werk te geraken.

Voor mensen met een hodgkinlymfoom bestaat een speciale website over werk (Hematon). En ook een website voor werk en non-hodgkinlymfomen. En voor mensen met een multipel myeloom

ZZP-er en kanker

Als je ZZP-er bent, is het belangrijk om te weten hoe je verzekerd bent en wat dat van je vraagt om voldoende inkomen te behouden om bijvoorbeeld je hypotheek te kunnen blijven betalen als je kanker krijgt. Dit probleem krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Onder andere door de inspanningen van de Groep Werk en Kanker (op deze site verzamelen ze informatie). Kom je er in je eentje niet uit? De meeste re-integratiebureaus gespecialiseerd in kanker bieden ook begeleiding aan voor ZZP-ers. Bijvoorbeeld Cancer and Career, Re-turn 'ondersteuning bij kanker en werk', Cabane Werkt en het Centrum Leven met KankerIn dit artikel in Plusonline zijn de mogelijkheden voor verzekering op een rij gezet. In Blad-B is een artikel besteed aan hoe het is om als ZZP-zonder-verzekering borstkanker te krijgen.

Wil je juist beginnen als ZZP-er nadat je kanker hebt gehad? NFK heeft een gratis online cursus ontwikkeld voor starten als ZZP-er met kanker.

Nieuwe tips?

Voor het aanmelden van organisaties die zich inspannen in de begeleiding bij reintegratie verwijs ik je naar de Verwijsgids Kanker. Op die site wordt aanbod geplaatst dat aan de juiste criteria voldoet.

Pin It