Tips van en voor patiënten met kanker

De lijst met voedsel waarvan bewezen is dat je het niet moet combineren met kankerbehandelingen is er een die nog erg ter discussie staat. Er is nog niet veel ècht onderzocht, al wordt er wel veel over bepaalde dingen gesproken. Hieronder enkele voorbeelden. Gelukkig bestaat er een gezamenlijk initiatief van Wageningen UR, IKNL, Alpe d’Huzes/KWF en LWDO om deze onduidelijkheid waar mogelijk weg te nemen. Www.voedingenkankerinfo.nl 

Pin It